VERZEKERDENBELANGEN
COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

Verzekerdenbelangen Collectieve Ziektekostenverzekeringen

biedt gepensioneerde medewerkers van AkzoNobel de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering bij OZF-ACHMEA. Deze mogelijkheid tot deelname geldt ook voor de partner, kinderen, kleinkinderen en familieleden. 

VCZ heeft als hoofddoelstelling om voor haar deelnemers een kwalitatief hoogwaardige collectieve zorgverzekering tegen een gunstige premie af te sluiten. Daartoe heeft VCZ een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar OZF-Achmea te Hengelo.  

VCZ kent twee collectieven: 

 Het APF collectief

Deelname aan het APF collectief van VCZ staat open voor iedereen met een uitkering van het AkzoNobel Pensioenfonds (APF). Dit recht op deelname geldt ook voor de partner en nog thuiswonende en/of studerende kinderen jonger dan 25. 

Het Fabeko Collectief

Deelname aan het Fabeko collectief van VCZ staat open voor:

  • Familieleden van gepensioneerden van Akzo Nobel (broers, zusters, kinderen, kleinkinderen en hun gezinsleden)
  • Voormalige medewerkers van AkzoNobel die nog niet zijn gepensioneerd. 

Op deze website vindt u informatie over onze collectieve zorgverzekering. Mocht u vragen hebben dan kunt u ons altijd mailen of bellen op 0617-850 255

© VCZ; realisatie: Student Solutions Twente